Mapa pokrytých lokalit se znázorněním vysílačů

Tato mapa orientačně ukazuje, jaké lokality máme pokryté signálem, tudíž by zde naše služba, připojení k internetu, měla být dostupná. Samozřejmě, že se individuálně nedá nic říci na 100%, a pro ověření dostupnosti je vždy nutný průzkum daného místa, je možné že příjmu může stínit např. vysoká budova, stromy, nebo samotný terén. Ovšem většinou nejsme omezeni pouze jedním vysílačem, a k připojení je možné vybrat ten nejvhodnější.
Mapa pokryti

Přístupové body pro internet - Holice

V Holicích je celkově nejhustší síť vysílačů, z důvodu hustého osídlení, a také poměrně silného zarušení 5GHz pásma.

Přístupový bod Na Mušce

Vysílač na Mušce 1030 je hlavní bod celé struktury, síť je zde připojena do internetu pomocí optického okruhu, momentální konektivita je 1 Gbit. Vybavení v podobě serverů pro různé síťové služby včetně baterií pro záložní zdroje, je umístěno v serverovně ve sklepních prostorách. Je zde také optický vysílač GPON, ze kterého je optická síť rozvedena ke všem bytům z 1024 - 1031, a v plánu jsou i další sousední domy.

AP Mládežnická

Vysílač pro jihozápadní část Holic, připojen 10GHz pojítkem a zálohován ze 2 dalších bodů.

AP náměstí TGM

Bod nad projekční kanceláří Vrbický, a Kafebarem Z, připojen 80GHz pojítkem a zálohován ze 2 dalších bodů.

AP ZUŠ

Menší vysílač na Umělecká Škole, vybaven pouze novou technologií 5GHz AC, s přívodem na 10GHz.

AP Vysokomýtská

Bod primárně určen pro vykrytí Ostřetína a Rovně, a pro klienty ze Starých Holic na technologii AC. Přívod na 10GHz zajišťuje stabilní připojení s nízkou odezvou.

Staré Holice

Staré Holice jsou téměř 100% pokrytá lokalita, to díky několika vysílačům přímo v lokalitě nebo v dohledu. Hlavní bod je v ulici Vrchlického a menší u p. Sedláka na Staroholické. Nemalá část klientů je připojena na vysílač na Koudelce. Přívod na 10GHz z Mušky zajišťuje stabilní připojení s nízkou odezvou.

Horní Ředice

V Horních Ředicích je síť tvořena pěti přístupovými body, jež jsou stejně jako zbytek sítě propojeny do kruhové topologie. Spojení mezi body je řešeno převážně 10GHz a vyšší technologií. Dominantou je komín bývalého lihovaru, kam je přivedena i záložní konektivita pro celou síť.

Dolní Ředice

Dolní Ředice jsou velice dobře pokryty takřka z jednoho hlavního bodu, a tím jsou ocelová sila farmy Růžička. Tento klíčový bod je připojen přímým vysokokapacitním spojem přímo na Mušku, čímž je zaručená velice nízká odezva do internetu. Bod je zálohovaný 17GHz pojítkem a bez elektřiny vydrží několik hodin.

Vysoké Chvojno

Vysoké Chvojno je pokryto z 2 propojených bodů, a to z budovy Lesního Družstva, a z ulice Nová, od Izákových. Oba body jsou zálohované a vybaveny technologií AC.

Poběžovice

Poběžovice jsou pokryty z 2 bodů, a částečně vykryty z Holic.

Koudelka a Kamence

Na Koudelce je jedno z prvních AP v Holicích, avšak pro Koudelku samotnou není velkým přínosem. Proto vznikl bod u radioamatérů na Kamencích, který vykryje velkou část lokality.

Internet Ostřetín

Lokalita pokrytá ze 3 vysílačů, OU v Ostřetíně, statek Kopeckých a bod u Frydrychových a také částečně z Holic z Vysokomýtské.

Internet Roveň, Litětiny a Práchovice

Lokality jsou nyní pokryty z Práchovic, a farmy Viamilk, nemalá část také z Holic. V případě zájmu se nebráníme výstavbě dalších bodů.
nahoru.png, 58kB

Copyright © OMcom s.r.o. 2014

internet-holice.cz | internet-horni-redice.cz | internet-dolni-redice.cz | internet-chvojenec.cz | internet-vysoke-chvojno.cz | internet-pobezovice-u-holic.cz | internet-rokytno.cz | internet-chotec.cz | internet-casy.cz | internet-ostretin.cz | internet-dolni-roven.cz | internet-horni-roven.cz