• rychlý internet a chytrá televize Holice a okolí

773 58 38 25

infolinka / servis 7:00 - 22:00

Specifikace služeb společnosti OMcom, s.r.o.

Internet

Služba: Služba Internet spočívá v umožnění přístupu k síti Internet, přesněji přístupu k serveru nix.cz.
Dostupnost: Služba Internet je dostupná 24 hodin denně, po celý rok, a to bez omezení stahovaných dat. Minimální zaručená úroveň kvality: 90% za období jednoho kalendářního měsíce. (kvalita za rok 2013: 99,8%, včetně plánovaných výpadků v ranních hodinách, to činí cca 18 hodin výpadku za rok). Výpadky způsobené poruchami na přijímačích se do statistiky nezapočítávají.
Omezení: V případě oprav či údržby sítě může dojít k omezení poskytování služby. Doba omezení se nezapočítává do doby pro výpočet úrovně kvality. Poskytovatel není povinen předem hlásit plánované výpadky kratší než 59 minut. Oznámení je zasláno emailem nebo vyvěšeno na webu omcom.cz a na facebookové stránce a to minimálně 12 hodin předem.
Rychlost: Rychlost přenosu dat může být ovlivněna sdílenou kapacitou v síti, nebo také rychlostí či omezením dotazovaného serveru (např. ulozto.cz – omezení na 300 kB/s.).
Parametry: Vzhledem k povaze sítě Internetu negarantuje poskytovatel specifické parametry přístupu ke všem objektům v síti Internet. Poskytování internetových služeb třetími stranami, přístup k webovým stránkám apod. je závislý na spojení obou koncových bodů (uživatel-server) napříč internetem a je tedy mimo kontrolu společnosti OMcom .
Obsah: Poskytovatel neodpovídá za obsah informací přenášených v rámci služby, ani za případné porušení práv třetích osob informacemi přenášenými v rámci služby není-li zákonem stanoveno jinak.
Přijímací zařízení: Poskytovatel neručí za kompatibilitu přijímacích zařízení jiných poskytovatelů či prodejců, ani za neodborné nastavení zařízení.